ons privacy- en cookiebeleid

SecondJob spant zich in om uw privacy te beschermen.

Payper B.V. h.o.d.n. SecondJob ('SecondJob', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'), gevestigd aan de Reduitlaan 44 te (4814DC) Breda, Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 59296534, is de verwerkingsverantwoordelijke.

SecondJob spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Reikwijdte

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle SecondJob-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”), waarin naar deze Privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen en de gewijzigde versie op deze site  plaatsen onder vermelding van de ingangsdatum van de gewijzigde versie. De meest recente versie van het Privacy Statement vindt u op onze website www.Secondjob.nl.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand, die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

We verzamelen uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening.

We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele apparaten), die u gebruikt wanneer u: onze Diensten gebruikt, zich inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, uw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, deelneemt aan discussies in chats of aan of de oplossing van geschillen of wanneer u op andere wijze met ons communiceert.

Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die u identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met onze Gebruiksvoorwaarden. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze Diensten, zoals informatie over uw advertentie/vacature/profiel of contactgegevens die nodig zijn om een advertentie/vacature/profiel te plaatsen.

We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven:

Persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons:

 • Identificerende gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, wanneer u zich inschrijft voor een account bij ons;
 • Andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een profiel te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertentie/vacature/profiel of uw gebruik van de contactmogelijkheden bij een advertentie/vacature), daaronder begrepen gepseudonimiseerde informatie met betrekking tot het bellen van een aan u in een advertentie/vacature/profiel getoond telefoonnummer;
 • In sommige gevallen kunt u, wanneer u onze Diensten gebruikt, worden gevraagd om uw leeftijd, geslacht, interesses en favorieten te verstrekken;
 • U kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier, door uw account bij te werken of er gegevens aan toe te voegen, door chats, in het kader van de oplossing van geschillen of wanneer u op een andere wijze met ons communiceert over onze Diensten.
 • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

Persoonsgegevens, die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons:

 • We verzamelen informatie over uw interactie met onze Diensten, uw vacature/profielvoorkeuren en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens, die we ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u toegang krijgt tot onze Diensten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: apparaat-ID of unieke identificator, apparaattype, ID voor vacature/profiel en unieke device token.
 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet niet dat u met de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatiediensten door een toepassing op uw mobiele apparaat kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van het apparaat.
 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL’s, vacature/profielgegevens, uw IP-adres, uw browsegeschiedenis en uw webloggegevens.

Persoonsgegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën:

 • We kunnen gebruik maken van cookies, web beacons, unieke ID's en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u uitvoert wanneer u onze Diensten gebruikt binnen onze advertentie/vacature/profiel of e-mailcontent.
 • Zie Cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en hoe u ze beheert.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verzameld:

 • De persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen vullen we aan met gegevens, die we verzamelen van derden en deze voegen we toe aan uw accountgegevens. We verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens, die openbaar beschikbaar zijn in het van toepassing zijnde rechtsgebied, aanvullende contactgegevens, voor zover toegestaan door van toepasselijke nationale wetgeving.
 • Transactiegeschillen Database.
  Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en werkgevers, onder meer door deze gegevens op te slaan.
 • Sociale media.
  We stellen u in staat om gegevens te delen met sociale-mediasites of om sociale-mediasites te gebruiken om uw account te maken of om uw account te verbinden met de desbetreffende sociale-mediasite. Deze sociale-mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens, die door de sites over u worden bewaard (bijvoorbeeld content die u hebt bekeken, content die u hebt ‘geliket’, informatie over de advertentie/profiels die aan u zijn getoond of waarop u hebt geklikt, enzovoort). U bepaalt tot welke persoonsgegevens u ons toegang verleent met behulp van de privacy-instellingen op de desbetreffende sociale-mediasite. Door een account die door een sociale-mediasite wordt beheerd, te koppelen aan uw account, geeft u ons toegang tot deze gegevens en zullen de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. We kunnen ook gebruik maken van invoegtoepassingen (plug-ins) of andere technologieën van verschillende sociale-mediasites. Als u klikt op een link, die wordt verschaft door een invoegtoepassing (plug-in) van sociale media, maakt u vrijwillig verbinding met die sociale-mediasite.
 • Persoonsgegevens over iemand anders mag u ons uitsluitend verstrekken met toestemming van die persoon. U moet deze persoon informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties, vacatures en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

We gebruiken de persoonsgegevens, die we van u verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen, op basis van toestemming, om u onze Diensten te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Om u toegang verstrekken tot onze Diensten (met name zodat u advertenties of andere content kunt plaatsen en beheren), in het kader van accountbeheer, profiel aanmaak, het exploiteren, meten en verbeteren van onze Diensten, het veilig en operationeel houden van onze Diensten en het aanpassen van sitecontent met objecten en Diensten, die u mogelijk interessant vindt op basis van handelingen die u uitvoert.
 • Om u toegang te geven tot onze berichtenfunctie en overige functies.
 • Om contact met u op te nemen over uw account, om problemen met uw account op te lossen, een geschil op te lossen of anderszins om klantenservice te bieden.
  • Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met u opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten, post en mobiele pushberichten.
 • We gebruiken algemene locatiegegevens om u op locatie gebaseerde diensten te bieden (zoals advertenties, vacatures, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content).
 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.
 • Om onze Gebruikersvoorwaarden, deze Privacyverklaring of ander beleid, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten, die we met u hebben, uit te voeren.

We kunnen ook uw persoonsgegevens gebruiken om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen uw rechten. Deze controlemaatregelen omvatten:

 • Het verbeteren van onze Diensten, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte pagina's bij gebruikers, zodat we problemen kunnen opsporen en oplossen en u een betere ervaring kunnen bieden.
 • Het aanpassen van advertentie/vacature/profiel, het meten en verbeteren aan de hand van uw voorkeuren voor aangepaste advertentie/vacature/profiel.
 • Opnemen van contact met u via e-mail, telefoon of post om u coupons, kortingen en speciale acties aan te bieden, uw mening te vragen door middel van onderzoek of vragenlijsten en u te informeren over onze Diensten, zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.
 • Opnemen van contact met u over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen, die verband houden met uw vermogen onze Diensten te gebruiken. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere soorten campagnes in verband met openbaar beleid.
 • Gerichte marketing, service-updates en speciale acties aanbieden op basis van uw communicatievoorkeuren.
 • Het meten van de prestaties van onze marketingcampagnes via e-mail (bijvoorbeeld door open- en klikfrequenties te analyseren).
 • Bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen.

We mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken voor het volgende:

 • Marketing aan u aanbieden via telefoongesprekken, e-mail of SMS-berichten.
 • Marketing aan u aanbieden van andere Groepsvennootschappen.
 • Marketing van derden aan u aanbieden.
 • advertentie/vacature/profiel van derden aanpassen die u mogelijk op websites van derden ziet.
 • Uw exacte geo-locatie gebruiken om op locatie gebaseerde Diensten aan te bieden.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen technologieën gebruiken, die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die u aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met u hebben, we uw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen, u aangepaste en relevante advertentie/vacature te tonen en of u ingelogd wilt blijven bij uw account.

Communicatievoorkeuren

U kunt zelf bepalen via welke methoden we contact met u kunnen opnemen. U kunt aangeven welke nieuwsbrieven en speciale acties u wilt ontvangen via opt-in en opt-out.

Marketing

Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden met de link in de e-mail, die u hebt ontvangen of contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld in het gedeelte ‘Contact’, zie hieronder. Vergeet niet dat we uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verkopen of verhuren of deze op enige andere wijze aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden.

advertentie/vacature

Als u niet wilt deelnemen aan onze programma's voor aangepaste advertentie/vacature, kunt u dit aangeven door contact hierover met ons op te nemen. We staan niet toe dat derden zonder uw toestemming uw persoonsgegevens op onze sites voor hun eigen advertentie/vacaturedoeleinden volgen of verzamelen.

Ingelogd blijven

Wanneer u via onze Diensten inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een bepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan niet ingelogd te blijven. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en hiertoe toegang verkrijgen, en bepaalde handelingen uitvoeren gedurende deze inlogperiode, zonder dat verdere autorisatie wordt vereist. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende handelingen en accountacties ondernemen:

Een profiel plaatsen of een vraag stellen over een advertentie/vacature/profiel

 • Uw profiel beheren
 • Favorieten inzien
 • De profielpagina inzien
 • Berichten sturen aan andere leden

Als u probeert uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountacties probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, wordt u mogelijk gevraagd uw wachtwoord in te voeren.

U kunt over het algemeen uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u uitloggen en/of uw cookies wissen wanneer u klaar bent met onze Diensten om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

 • U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
 • We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat
 • Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
 • U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze Diensten

Inzage, correctie en wissen van uw persoonsgegevens

U kunt de meeste van uw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij uw account. Werk uw persoonsgegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen. Houd er rekening mee, dat als u een openbaar bericht plaatst, u deze mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk heeft om uw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u om inzage wilt verzoeken, kunt u contact met ons opnemen. Daarvoor raadpleegt u het onderdeel ‘Contact opnemen’, zie hieronder. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle Diensten en klantenservice te bieden, die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze Privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden worden toegestaan. Op uw verzoek sluiten we uw account en stoppen we met het weergeven van uw persoonsgegevens, zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van uw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere Groepsvennootschappen of aan derden. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze Diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om onze marketing- en advertentie/vacatureactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens, die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet en we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentie/vacaturedoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan de volgende partijen:

Groepsvennootschappen, die de gegevens mogen gebruiken voor het volgende:

 • Gezamenlijke content en diensten aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)
 • Helpen mogelijk frauduleuze en illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiligingsinbreuken op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken
 • Aangepaste advertenties/vacatures aan u tonen
 • Hun producten, sites, toepassingen, diensten, tools en marketingcommunicatie verbeteren

Werkgevers:

 • Indien u via de Website interesse heeft getoond in een Vacature of via de Website reageert op een Vacature, om verdere communicatie en/of de eventuele sollicitatieprocedure met betrekking tot de in de Vacature aangeboden baan tussen u en de Werkgever mogelijk te maken.

Rechtshandhavingsinstanties, in het kader van gerechtelijke procedures en voor zover toegestaan door de wet

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, te reageren op beweringen, dat een geplaatste advertentie/vacature of andere content de rechten van anderen schendt of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen.
 • Aan rechtshandhavings- of overheidsinstellingen of bevoegde derden, naar aanleiding van een geverifieerd verzoek of gerechtelijke procedure in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere gebruikers. We verstrekken uitsluitend gegevens, die we relevant achten voor het onderzoek.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Indien persoonsgegevens worden gedeeld met of verstrekt aan partijen, die buiten de Europese Economische Zone zijn gevestigd, zorgt SecondJob ervoor dat passende maatregelen worden getroffen om deze doorgifte in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Voor het delen van persoonsgegevens met derde partijen zorgen wij er allereerst voor dat wordt vastgesteld of een zogeheten adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie bestaat, die stelt dat een land, of een sector of regio hiervan, een passend beschermingsniveau biedt, óf sluiten wij de door de EU goedgekeurde modelbepalingen (Standard Contractual Clauses) met deze partij.

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is vastgelegd in ons dataregister voor documentatie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de Diensten, die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartermijn:

 • Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze Diensten aan te bieden? Dit omvat zaken zoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het onderhouden van goede zakelijke en financiële documentatie. Dit is de algemene regel, die de basis vormt van onze bewaartermijn voor gegevens.
 • Zijn de persoonsgegevens gevoelig? In dat geval is een kortere bewaartermijn meestal gepast.
 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? In dat geval bewaren we de gegevens zo lang als u hebt geaccepteerd.
 • Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht uw persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens, die worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure.

Indien we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze sites, diensten, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie/vacature- en marketingdoeleinden. Zie onze volledige Cookieverklaring voor meer informatie.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligings-maatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt, dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met ons.

Overige belangrijke informatie over privacy

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over privacy die u mogelijk belangrijk vindt, in het kader van uw gebruik van onze Diensten.

Wat gebeurt er wanneer u uw persoonsgegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?

Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie, die u op SecondJob deelt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw advertenties, vacatures, feedback, beoordelingen en bijbehorende commentaren zien. Andere gebruikers kunnen ook gegevens zien, die u deelt in uw profiel.

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kan uw openbare gebruikersnaam worden weergegeven, openbaar beschikbaar zijn en worden gekoppeld aan al uw openbare SecondJob-activiteit. In kennisgevingen, die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar uw openbare gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u uw naam aan uw gebruikersnaam koppelt, kunnen personen aan wie u uw naam bekend hebt gemaakt, uw SecondJob-activiteiten mogelijk persoonlijk identificeren.

Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een Werkgever, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens, die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van gegevens die u ontvangt op SecondJob

Wanneer u in contact komt met een andere gebruiker en/of Werkgever en uw gegevens van de andere gebruiker (zoals de naam, de account-ID, het e-mailadres, de contactgegevens en het verzend- en factuuradres) verkrijgt, hebt u, onafhankelijk van ons, de controle over deze gegevens en moet u zich houden aan de toepasselijke wetgeving.

U mag de persoonsgegevens waartoe u toegang hebt, alleen gebruiken voor SecondJob-transacties of voor andere diensten, die via SecondJob worden aangeboden (zoals verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden) en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, expliciet toestemming heeft gegeven. Persoonsgegevens van andere gebruikers, waartoe u toegang hebt, voor enig ander doel gebruiken, houdt een schending van onze Gebruikersvoorwaarden in.

Ongewenste of bedreigende e-mail (spam)

Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van SecondJob.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet als de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken, dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar […]. Indien u denkt, dat u een beveiligingslek in een door SecondJob gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via […]..

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden, die inbreuk maakt op onze Gebruikersvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Communicatietools

We kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillende activiteit, illegale of verboden content of schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacyverklaring of ons overige beleid.

Privacy van kinderen

Onze websites zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen. We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van gebruikers, die onder hun nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd.

Privacy-praktijken van derden

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op gebruik en verwerking door ons van persoonsgegevens, die we over u verzamelen wanneer we u onze Diensten aanbieden. Als u deze gegevens verstrekt aan derden of een website van derden bezoekt via een link vanuit onze Diensten, gelden hun Privacyverklaringen en praktijken voor persoonsgegevens, die u aan hen verstrekt of die zij over u verzamelen.

We kunnen de privacy of de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen, als u deze aan derden verstrekt en raden u daarom aan het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner goed te lezen voordat u een transactie uitvoert en uw persoonsgegevens deelt. Dat geldt ook als de derden aan wie u persoonsgegevens openbaar maakt Gebruikers van onze site zijn.

Contact met ons opnemen

Indien u een vraag of klacht heeft over deze Privacyverklaring of onze praktijken voor omgang met gegevens, kunt u met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacyverklaring’:

 • via het contactformulier, of
 • via [email protected] of
 • door te schrijven naar Payper B.V. h.o.d.n. SecondJob., t.a.v. Customer Support, de Reduitlaan 44 te (4814DC) Breda, Nederland,

Uw recht om klachten in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.