Dit verandert er voor jou in 2023

geplaatst op 15 december 2022

Een nieuw jaar met nieuwe kansen maar ook met nieuwe regels en wetten. Omdat in het afgelopen jaar de lasten voor consumenten zo snel en sterk gestegen zijn, hebben veel werkgevers de lonen verhoogd of bieden zij hun werknemers een compensatie aan in de vorm van een (eenmalig) bedrag dat…

Nieuws

Een nieuw jaar met nieuwe kansen maar ook met nieuwe regels en wetten. Omdat in het afgelopen jaar de lasten voor consumenten zo snel en sterk gestegen zijn, hebben veel werkgevers de lonen verhoogd of bieden zij hun werknemers een compensatie aan in de vorm van een (eenmalig) bedrag dat extra wordt uitgekeerd. Daarnaast heeft de overheid ook een aantal veranderingen doorgevoerd om de consument (jij dus) financieel wat meer lucht te geven. Benieuwd of jij in 2023 meer nettoloon overhoudt? Lees verder.

Minimumloon ruim 10 procent omhoog

Werken moet aantrekkelijk zijn. Niet alleen inhoudelijk maar ook financieel. Daarnaast moet voorkomen worden dat mensen met lage inkomens onder de armoedegrens terechtkomen. Daarom heeft het kabinet besloten om per 1 januari het minimumloon met in totaal 10,15 procent te verhogen.

Nieuwe regeling Kinderopvangtoeslag

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire en de steeds maar oplopende kosten voor kinderopvang, heeft het kabinet aangegeven het kinderopvangstelsel flink te gaan hervormen. Het moet voor ouders makkelijker worden om financiële tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten aan te vragen en de kans op terugvorderingen moet kleiner worden. Hiervoor moeten nog wel plannen worden opgesteld en een uitvoeringsorganisatie worden gevonden. Het zal dus nog even duren voor dit rond is. In de tussentijd worden komend jaar de kosten voor kinderopvang door de sector zelf flink verhoogd terwijl de toeslag veel minder hard stijgt. Een fikse tegenslag voor veel werkende ouders.

Wel heeft het kabinet besloten dat per 1 januari ook ouders die flexibele of onregelmatige uren werken, recht krijgen op kinderopvangtoeslag ongeacht hoeveel uren zij per maand werken. Dit geldt ook voor gezinnen waarvan één ouder werkt en de andere ouder een tijdelijke indicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie).

Verhoging kindgebonden budget

Om de koopkracht voor gezinnen met kinderen te verbeteren, gaat per 2023 het kindgebonden budget omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor een eerste kind, tweede kind of als alleenstaande wordt verhoogd met €356. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor een derde kind of meer wordt verhoogd met €468. Let op! Tussen 2024 en 2028 worden die bedragen geleidelijk ook weer gedeeltelijk verlaagd. De regeling is dus tijdelijk.

Reiskostenvergoeding

Al jaren staat de reiskostenvergoeding op 19 cent per gereden kilometer. Vanwege de prijsstijgingen wordt de vergoeding in 2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer en in 2024 naar 22 cent per kilometer. Maar of je daarvan kunt meegenieten, hangt af van je contract. Als daar staat dat je 19 cent per kilometer ontvangt, hoeft de werkgever dat niet aan te passen. Staat er in jouw arbeidscontract of in je cao dat je de landelijke vastgestelde vergoedingen worden gevolgd, dan is de werkgever wel verplicht om deze verhoging ook voor jou toe te passen.  

Thuiswerkvergoeding

Door de coronacrisis zijn veel mensen vaker thuis gaan werken. Afgelopen jaar is er daarom een thuiswerkvergoeding vastgesteld  van €2,00 voor elke dag dat je thuiswerkt. Vanaf 1 januari 2023 wordt dat verhoogd met 13 cent. (Dus €2,13 per thuiswerkdag.) Maar ook hier geldt dat de afspraken in de arbeidsovereenkomst of in de cao voorgaan. Als daar €2,00 staat, dan is de werkgever niet verplicht om €2,13 per dag te betalen. Staat er in het contract dat de landelijk vastgestelde bedragen worden vergoed, dan moet de werkgever daar in meegaan.

Artikel delen?