Nevenwerkzaamheden niet meer verboden

geplaatst op 21 april 2022

Vanaf 1 augustus 2022 is het voor werkgevers niet meer toegestaan een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Deze beslissing komt voort uit een Europese richtlijn die al in 2019 is opgesteld en waaraan alle werkgevers in de lidstaten per augustus moeten voldoen. In dit artikel vertellen…

Trend

Vanaf 1 augustus 2022 is het voor werkgevers niet meer toegestaan een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Deze beslissing komt voort uit een Europese richtlijn die al in 2019 is opgesteld en waaraan alle werkgevers in de lidstaten per augustus moeten voldoen. In dit artikel vertellen we je er meer over.

De richtlijn is opgesteld om werknemers meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bieden. Dit onderdeel van de richtlijn heeft daarnaast het doel om de werkgever geen zeggenschap meer te geven over wat een werknemer in zijn vrije tijd doet.

De regel kent één uitzondering: wanneer de werkgever kan aantonen dat er sprake is van ‘objectieve criteria’, dan mag wel een beperkt nevenwerkzaamhedenbeding in het contract worden opgenomen. In de praktijk zal dat echter vrij lastig blijken aangezien de werkgever dan moet bewijzen dat het verbod nodig is. Bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer of ter bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Ook kan een verbod op nevenwerkzaamheden gegrond zijn wanneer een ander wettelijk voorschrift wordt overschreden; bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet. 

Het is belangrijk het nevenwerkzaamhedenbeding niet te verwarren met het concurrentiebeding. Een werkgever mag namelijk nog steeds verwachten dat een werknemer in zijn eigen tijd geen werkzaamheden verricht die een nadelig effect kunnen hebben op de werkgever.

Hoewel de nieuwe regeling direct per 1 augustus ingaat zonder overgangsperiode, wil dit niet zeggen dat per die datum ook alle bestaande contracten direct aangepast moeten worden. Pas wanneer er zich een concrete situatie voordoet waarbij de werkgever van mening is dat de werknemer een nevenactiviteit niet mag uitvoeren, moet de werkgever aantonen op welke grond hij dit claimt.

De nieuwe wetgeving biedt zowel werknemers als werkgevers kansen. Zo is het voor een werknemer makkelijker om te kiezen voor twee parttime banen in plaats van één fulltime baan. En voor een werkgever is het prettig dat hij de ideale kandidaat voor een functie niet misloopt door een nevenwerkzaamhedenbeding.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Artikel delen?