Dit verandert er in 2023 voor HR-managers

geplaatst op 06 oktober 2022

Voor HR-managers is Prinsjesdag altijd een ‘spannende’ dag, want meestal heeft het belastingplan voor het nieuwe jaar nogal wat consequenties voor hun werk. Best handig dus om goed op de hoogte te zijn. SecondJob helpt je daar graag bij. Daarom in dit blog de belangrijkste veranderingen voor 2023 op een…

Nieuws

Voor HR-managers is Prinsjesdag altijd een ‘spannende’ dag, want meestal heeft het belastingplan voor het nieuwe jaar nogal wat consequenties voor hun werk. Best handig dus om goed op de hoogte te zijn. SecondJob helpt je daar graag bij. Daarom in dit blog de belangrijkste veranderingen voor 2023 op een rij.

STIJGING MINIMUMLOON

Nu de inflatie uitzonderlijk is gestegen, vindt het kabinet het belangrijk dat ook de koopkracht van werknemers stijgt. Eerder was afgesproken dat er, verspreid over 3 jaar, een stijging van 7,5% zou worden doorgevoerd. Deze plannen worden nu bijgesteld. Het minimumloon wordt met ingang van komend jaar met 10% verhoogd.

VERLAGING INKOMSTENBELASTING

Het belastingpercentage van inkomens tot €73.071 gaat omlaag van 37,07% naar 36,93%. Werknemers houden hierdoor tot maximaal €102 netto per jaar over. Iemand met een inkomen van €50.000 ontvangt netto €70 per jaar meer.

VERHOGING ARBEIDSKORTING

De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd van €2888 naar €3070. Dit levert voordeel op voor werknemers met een inkomen tot €115.000. Voor mensen met een inkomen tussen €11.000 en €37.000 betekent de hogere heffingskorting dat ze meer overhouden van de uren die zij meer gaan werken.

VERHOGING ONBELASTE REISKOSTENVERGOEDING

Met ingang van 1 januari gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van 19 naar 21 cent per kilometer. Als werkgever ben je niet verplicht om de hogere reiskostenvergoeding te betalen. Je beslist zelf of je de vergoeding verhoogt. Is er een CAO van toepassing? Houd die dan wel in de gaten.

VERRUIMING VRIJE RUIMTE WERKKOSTENREGELING

De vrije ruimte van de WKR stijgt waarschijnlijk met ingang van komend jaar naar 1,92% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Daarboven blijft het percentage gelijk, namelijk 1,18%. Hierdoor kun je hogere onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan je medewerkers geven. Deze regeling staat nog niet in het Belastingplan 2023, maar het kabinet neemt hem vermoedelijk op in een nota van wijziging.

VERNIEUWING PENSIOENSTELSEL

In het nieuwe stelsel bewegen pensioenen meer mee met de economie. Daardoor stijgen ze eerder als het goed gaat en dalen ze sneller als het slechter gaat. Pensioenfondsen hoeven daardoor minder hoge reserves aan te houden. Het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) gaat ook de doorsneesystematiek aanpakken, waarbij iedereen dezelfde premie betaalt en daarvoor dezelfde opbouw krijgt. Die sluit niet langer aan bij de veranderende arbeids­markt, waarop werknemers vaker van baan wisselen of aan het werk gaan als zelfstandige. Het voornemen is om het wetsvoorstel op 1 januari 2023 te laten ingaan. Daarna hebben pensioenuitvoerders en sociale partners nog tot en met 2026 om de overstap te maken naar het nieuwe stelsel.

EXTRA STAP-BUDGET

Het kabinet stelt meer scholingsbudget beschikbaar voor mensen die minder initieel onderwijs hebben gevolgd en daardoor een kwetsbaarder positie op de arbeidsmarkt hebben. Voor 2023 t/m 2026 is 4 x € 125 miljoen extra beschikbaar voor het bevorderen van permanente scholing. Dit wordt toegevoegd aan de STAP-regeling. Per 2023 zal het eerste deel van de aanvullende middelen beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4.

SecondJob helpt je niet alleen met het ontdekken van het onbenut arbeidspotentieel, maar denkt ook graag met je mee over je personele organisatie. Neem gerust eens contact met ons op om hierover van gedachten te wisselen.

Artikel delen?